Wpisy umożliwiające polepszenie naszego stanu zdrowia i umysłu we wnętrzach mieszkań w których dane jest nam żyć.

Różne konstrukcje schodów

Aranżując dom w dużej mierze musimy skupić się na schodach. Nie chodzi tu jednak tylko o materiały, jakich będziemy używać – ważna jest również wybrana przez nas konstrukcja, zarówno jeżeli budujemy schody drewniane, jak i kamienne ale również ekipa która to dobrze wykona. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób konkretna konstrukcja może wpłynąć na funkcjonalność tego elementu. Na samym początku możemy powiedzieć, że mamy do wyboru schody modułowe oraz schody wspornikowe – przy czym dość specyficzne są konstrukcje przy schodach krętych. Mają one bowiem pionowy trzon, z którym połączone są kolejne stopnie. Musimy tutaj zamontować balustradę. Są też schody, które mają konstrukcję mieszaną – zrobiona jest ona z połączenia stali i drewna.

Czym jest konstrukcja wspornikowa? Mamy tutaj jedną, dwie, ewentualnie trzy belki nośne. Do nich podłączone są stopnie, podtrzymywane przezeń w ich środkowej części. Jeżeli mamy do czynienia z prostymi schodami jednobiegowymi, to belki należy rozłożyć pomiędzy stropem a podłogą. To jednak stosunkowo rzadkie sytuacje, najczęściej biegów jest kilka, a my musimy zamontować dodatkowe podpory. Schody wspornikowe często są też nazywane są siodłowymi lub siodłowatymi i zdarza się, że łączymy je ze ścianą.

Inną konstrukcją jest tak zwana konstrukcja policzkowa. Posiada ona trzon zrobiony z dwóch belek policzkowych – na nich opierają się krawędzie stopni. Jeśli chodzi o same belki to mogą mieć one różny kształt: są robione jako proste lub posiadają wygiętą linię. W zależności od skomplikowania schodów konstrukcja policzkowa zawiera pewne dodatkowe wsporniki – ich rolę mogą pełnić przykładowo słupy. Stopnie osadza się we wpustach, które są wydrążone w belkach policzkowych – muszą być one zamocowane na styk, przy dodatkowym użyciu podpór bądź kątowników. Może się zdarzyć, że spotkamy się w życiu z pewną modyfikacją tego rodzaju konstrukcji – nazywane są te schody wówczas policzkowo-sztycowymi.